Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fegyver

2008.06.04

Gondoltam segítek kicsit, mert aki fegyverismereti vizsgát szeretne tenni annak tudnia kell ezt.

Remélem tudtam segíteni!

Ha további segítség kellene vagy valamelyik válasz esetleg magyarázatra szorul, akkor keressetek nyugodtan és segítek ha tudok!

 

Mielött letöltöd értékeld a lap alján a hozzászolások rovatba!

 

Ha esetleg valakinek szüksége lenne a maroklőfegyverrel kapcsolatos válaszokra is amik hely szűke miatt nem kerültek fel ide, akkor jelezze a "hozzászólások" rovatba vagy email-ben

/ riksniper@gmail.com/!

Jó tanulgatást! 

 

 

 

A 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 4. számú melléklete alapján

Fegyverismereti vizsgakérdések

1. A lőfegyverismeret fontossága és a megszerzési engedély érvényességének ideje.

2. A tűzfegyver fogalma és a fegyvertartási engedély érvényességének ideje.

3. A lőszer fogalma. Milyen lőfegyvert nem lehet forgalmazni és tartani?

4. A lőfegyver megszerzésére és tartására ki kaphat engedélyt?

5. Hol, hogyan kell a lőfegyvert és a lőszert tárolni?

6. Sorolja fel a tűzfegyver fődarabokat. Mi a szemrevételezési és vizsgálati tanúsítvány?

7. Mikor nem lehet a lőfegyvert szállítani, viselni, használni?

8. A lőfegyverek szállításának szabályai.

9. Mi a teendője, ha lőfegyverét - megszerzésére jogosultnak vagy forgalmazónak ő ő - eladta?

10. A lőfegyver használata esetén milyen okmányokat kell az engedélyesnek magánál tartani?

11. Hatósági ellenőrzéskor mi a kötelessége a lőfegyver tulajdonosának?

12. Kinek adható és kinek engedhető át a lőfegyver?

13. Mikor kell a lőfegyvert a vizsgálatra kijelölt szervezetnek bemutatni?

14. Mi a teendője, ha lőfegyverét, megszerzési engedélyét vagy fegyvertartási engedélyét elvesztette?

15. Milyen adatok megváltozását kell a rendőrhatóságnak bejelenteni?

 

 

Huzagolatlan csövű hosszú (sörétes) lőfegyverismeret:

16. A sörétes lőfegyvert milyen célra szabad használni?

17. Sörétes lőfegyverek csoportosítása rendszerük és csőelrendezésük szerint.

18. Sorolja fel a leggyakrabban használatos sörétes kalibereket. Mi a kaliber?

19. Sörétes lőfegyver fő részei és rendeltetésük.

20. A sörétes lőfegyver hatásos lőtávolsága és a sörétméret közötti összefüggés.

21. A sörétes lőfegyver használatának biztonsági távolsága. Befolyásolja-e a kaliber?

22. A sörétes lőszerek csoportosítása. Mit jelent a 16/70, 12/76 és 20/65 kaliberjel?

23. A sörétes lőszer részei és azok rendeltetése. Mi a gyöngygolyó és mire használható?

24. Mikor szabad a sörétes lőfegyvert megtölteni és mikor köteles üríteni?

25. Hogyan kell a sörétes lőfegyvert tűzkész állapotba hozni, üríteni?

26. A sörétes lőfegyver hordmódja. A cserélhető csövű lőfegyvereket milyen egyedi azonosítóval kell ellátni?

A huzagolt csövű hosszú (golyós) lőfegyverismeret:

 

27. A sörétes lőfegyverből milyen szögben szabad lövéseket leadni (léniázás, zsákolás)?

28. Mikor kell megkülönböztetett figyelemmel lenni a lövés leadására?

29. A lőfegyver meghibásodása esetén mi a teendő, kinek adható át javítás céljára? 30. Lőfegyver használatából eredő baleset esetén mi a teendő, mely szerveket kell értesíteni?

31. Sörétes lőfegyver jellemzői (szerkezet, lövedék, hatótávolság).

 

  

 

 

32. A golyós lőfegyvert milyen célra szabad használni?

 

33. A golyós lőfegyverek csoportosítása cső és töltési rendszerük szerint.

34. Milyen töltési rendszerű golyós lőfegyvereket ismer?

35. A golyós lőfegyverek tárrendszerei. A golyós lőfegyver csövének jellemzése.

36. A golyós lőfegyverek fő részei, az elsütő és biztosító szerkezet rendeltetése, működése.

37. A golyós lőfegyverek hatásos lőtávolsága. Milyen messzire repülhet el a lövedék?

38. A golyós lőfegyverek csoportosítása, hüvelyük és lövedéktípusuk szerint.

Marok (rövid) lőfegyverismeret:

 

39. A golyós lőszer részei. Van-e tiltott lövedéktípus?

40. Mit jelöl a 8x57; 7x64; 30-06, 22 Hornet meghatározás?

41. A golyós lőfegyver kaliberének mérése. Mivel foglalkozik a célballisztika? 42. A golyós lőfegyverből történő lövés leadásának szabályai. Mi a külballisztika? 43. Hogyan kell a golyós lőfegyvert tűzkész állapotba hozni? Mi a gyorsító szerepe?

44. A lőfegyverek karbantartásának szabályai, eszközei. Mi a belballisztika?

 

 

 

 

45. Ismertesse az öntöltő maroklőfegyver működési elvét, hatásadatait.

 

46. Ismertesse a pisztolylőszerek részeit.

47. Ismertesse az öntöltő maroklőfegyver fő részeit, azok rendeltetését.

48. Ismertesse a maroklőfegyver töltésének, ürítésének szabályait.

49. Ismertesse a lőfegyver megvizsgálásának - ellenőrzésének - módját.

50. Ismertesse az öntöltő maroklőfegyver hatásos lőtávolságát, hatásmódját.

51. Sorolja fel az önvédelmi lőfegyverek használata során előforduló leggyakoribb akadályokat és azok elhárításának módját.

52. Ismertesse az öntöltő maroklőfegyver karbantartásának szabályait, a karbantartás eszközeit és módját.

53. Ismertesse az önvédelmi lőfegyver viselésére vonatkozó szabályokat.

54. Ismertesse az önvédelmi lőfegyver és lőszer tárolására vonatkozó szabályokat.

55. Az öntöltő maroklőfegyver részleges szét- és összeszerelésének végrehajtása.

56. Az önvédelmi lőfegyver töltésének és ürítésének végrehajtása.

57. Mi a jogos védelem? Ismertesse gyakorlati példával.

58. Mi a végszükség? Használható-e az önvédelmi lőfegyver végszükségben?

A fegyverismereti és jártassági vizsgán a vizsgabizottság tagjai a fentieken kívül további olyan

jogszabály- és fegyverismereti kérdéseket is feltehetnek, amelynek ismerete a vizsgázótól elvárható

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válaszok
 
 
1.
 Fegyverismeret fontossága:
 
   - Ha nem ismerjük a fegyver fő alkatrészeinek működését, azok egymásra haló kapcsolatát, akkor nem ismerjük annak biztonságos kezelését sem, ami a fegyver kezelése esetén súlyos balesetet eredményezhet.
   - A megszerzési engedély érvényessége: 90 nap
 
2.
A tűzfegyver fogalma:
   - Olyan, a törvény mellékletének „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriájába meghatározott eszköz, amelyből a kiterjedő forró gáz tolóereje által meghajtott szilárd anyagú lövedék lőhető ki, kivéve ha
a, külön jogszabályban meghatározottak alapján hatástalanították
b, riasztásra, jelzésre, életmentésre, állatok leölésére vagy szigonnyal történő használatra, 
    illetve ipari vagy műszaki célokra tervezték, feltéve csak ha az itt megjelölt célokra használják
c, muzeális fegyvernek tekinthető
 
   - A fegyvertartási engedély érvényességi ideje: 5 év
 
3.
 A lőszer:
Olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lőport továbbá gyúelegyet tartalmaz.
Fegyvert forgalomba hozni és tartani csak akkor lehet ha: 
-          külön jogszabály szerint egyedi vagy típusjóváhagyó vizsgálattal a biztonságos működés céljából megvizsgálták,
-          alkalmasságát a beütött próbajel igazolja
-          egyedi azonosításra alkalmas gyártási számmal látták el,
-          lőfegyver esetén nem alkalmas arra, hogy más tárgy benyomását keltse,
-          vadászathoz vagy sportlövészethez szükséges mértéken túl nem alkalmas az összehajtásra, megrövidítésre, a gyorsított szétszerelésre és átalakításra
-          az egyedi vizsgálatról megfelelőnek minősített értékelésű tanúsítvánnyal rendelkezik.
 
Nem lehet fegyvert forgalomba hozni és tartani:
Cserélhető csövű tűzfegyver fődarabjait egyedi azonosításra alkalmas gyártási számmal kell ellátni, ennek hiányában a tűzfegyver illetve a fődarab kereskedelmi forgalomba nem hozható. Az egyedi vizsgálat elvégzéséről tanúsítvánnyal rendelkező lőfegyver kivételével lőfegyver csak a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet szemlézéséről kiadott tanúsítvány birtokában forgalmazható.
Jogszabály eltérő rendelkezés hiányában nem engedélyezhető:
-          az „A” kategóriába tartozó tűzfegyver vagy lőszer
-          az automata lőfegyver
-          a hangtompító
-          külső formában automata szerkezetű lőfegyverre hasonlító félautomata lőfegyver
-          huzagolt csövű lőfegyverhez való leváló köpenyes lövedékkel szerelt lőszer
megszerzése és tartása, valamint lézeres célzókészülék és éjszakai irányzék lőfegyverre történő felszerelése.
Nem engedélyezhető olyan lőfegyver, lőszer megszerzése és tartása, amelynek használatát arra a célra, amelyre kérelmezték, más jogszabály tiltja.
 
4.
 Lőfegyver megszerzésére és tartására engedélyt kaphat:
- aki nem áll a kizáró rendelkezések hatálya alatt   
 / a, 18. életévét nem töltötte be
    b, cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt ál
    c, akit, állam elleni bcs, emberiség elleni bcs, személy elleni bcs, nemi erkölcs elleni
       erőszakos bcs, hivatalos személy elleni bcs, embercsempészet, közérdekű üzem
       működésének megzavarása, terrorcselekmény, nemzetközi jogi kötelezettség megszegése,
       légi jármű, vasúti, vízi, közúti, tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas  
       jármű hatalomba kerítése, visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel, bűnszervezetben való
       részvétel, tiltott állatviadal szervezése, állatkínzás, garázdaság, önbíráskodás, természet
       károsítás, visszaélés kábítószer előállításához szükséges anyaggal, vagyon elleni
       szándékos bcs elkövetése miatt elitéltek, illetve vele szemben intézkedést alkalmaztak, a
       büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának
       időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig.
    d, akit bcs bűnszervezetben történő elkövetése miatt elítéltek, illetve ha vele szemben ha ez
        miatt intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban
       meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés
       meghozatalát követő három évig.
    e, aki ellen a c, és d, pontban meghatározott bcs elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
        büntető eljárás folyik
    f, aki ellen ipari robbanóanyaggal, vagy pirotechnikai termékkel, lőfegyverrel, kkve
       kapcsolatos szabálysértés, rendzavarás, sportrendezvények rendjének megbontása,
       számszeríj vagy szigonypuska jogellenes használata, veszélyes fenyegetés, jogosulatlan
       vadászat, természetvédelmi szabálysértés elkövetése miatt büntetést szabtak ki, vagy
       intézkedést alkalmaztak, a szabálysértési határozat jogerőre emelkedésétől számított két
       évig
    g, aki az engedély kiadására vonatkozó kérelemben valótlan adatot közöl, illetve a
        kérelemmel összefüggő valós adatot elhallgat vagy a fegyverre, lőszerre, lőszerelemre, 
        lőtérre vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegi, a kérelem
        benyújtásától, illetve a visszavonó határozat jogerőre emelkedését követő két évig.
 
 
-          külön jogszabályban meghatározottak szerint a lőfegyver tartásához előirt egészségügyi alkalmasságát igazolja
-           külön jogszabály szerint a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismereteket, és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát tesz, és a vizsgabizottság megítélése szerint a lőfegyver biztonságos kezelésére és használatára képes
-          a lőfegyver, lőszer tárolásának a rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik
 
5.
Lőfegyvert és lőszert tárolni állandóan lakott lakásban, ürített állapotban biztonsági zárral rendelkező lemezszekrényben, illetéktelen személyektől elzárva.
Rövid lőfegyvert falhoz, padlóhoz vagy szekrényhez rögzített biztonsági zárral ellátott lemezdobozban is lehet tárolni.
10 db-t meghaladó darabszámú lőfegyver és 1000 db –ot meghaladó lőszer, valamint „A” kategóriába tartozó lőfegyver tárolása esetén a tárolásra szolgáló helység nyílászáróit acélráccsal vagy ultraerős fóliával kell ellátni.
Ha a fegyver illetve a lőszer tárolása lakott területen kívül történik a tároló helyet őrszemélyzettel kell őrizni, vagy távfelügyeleti rendszerbe bekötött riasztórendszerrel kell ellátni.
 
6.
Tűzfegyver fődarabok:
-          fegyvercső
-          váltócső
-          betétcső
-          zár
-          forgódob
és az ezeket egybefoglaló tokszerkezet.
A tűzfegyver fődarab abba a tűzfegyver kategóriába tartozik, amelyre felszerelték, vagy gyártották.
 
7.
Lőfegyver viselése, szállítása, használata
 
-          lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – vadászlőfegyvert vagy sportfegyvert csak ürítve, tokban, sportcélú rövid lőfegyverét üres tárral, a fegyver, a tár és a lőszer elkülönített csomagolásával, zárt dobozban vagy egyéb zárt tárolóeszközben szállítható.
-          lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön önvédelemre, személy- és vagyonvédelemre engedélyezett rövid fegyvert, viselési engedély esetén gáz- és riasztó fegyverét betárazva, véletlen elsülés ellen biztosítva, rejtve kell viselni.
-          Fegyvert viselni, szállítani, használni szeszes italtól befolyásolt állapotban, illetve ha a szervezetben kábító vagy pszichotróp anyag van nem lehet.
-          Tisztítani csak ürített állapotban, olyan helyen lehet ahol mások életét testi épségét nem veszélyezteti.
-          Lőfegyver szállítása, viselése és használata esetén a fegyvertartási engedélyt magánál kell tartani
-          Az engedély kiadása iránti kérelemben szereplő adatok, lőfegyvertároló hely változása esetén 5 munkanapon belül a lakhely szerint illetékes Rk-n be kell jelenteni.
-          Stb
 
8.
 ua. mint a hetes kérdés.
 
9.
lőfegyver eladása esetén, az annak átvételéről kapott elismervényt, vagy a megszerzési engedély eladói igazolását, a fegyvertartási engedéllyel együtt a kiállító rendőri szervnek be kell mutatni.
 
10.
Lőfegyver szállításakor, viselésekor és használatakor köteles a fegyvertartási engedélyt, gáz- riasztó fegyver esetén a viselési engedélyt magánál tartani.
 
11.
Az engedéllyel rendelkező köteles az ellenőrzést lehetővé tenni, az ellenőrzést végző rendőrt a tárolásra szolgáló helységbe beengedni, részére a szükséges tájékoztatást megadni, valamint a szükséges okmányokat átadni.
 
 
 
 
12.
Lőfegyver, lőszer fegyverkereskedőnek, a fegyver illetve a lőszer vizsgálatára kijelölt szervezetnek, illetve annak adható át aki az átadott lőfegyvertartási céljának és jellegének megfelelő lőfegyver tartására jogosító engedéllyel rendelkezik.
Lőfegyver kereskedő és vizsgálatot végző szervezetnek történő átadás esetén az illetékes rendőrkapitányságnak írásban jelentést kell tenni. A rendőrségtől kiadott igazolást az átadás ideje alatt meg kell őrizni.
 
13.
A fegyverjavítási engedéllyel rendelkező a javításra átvett lőfegyvert, a javítást követően köteles vizsgálatra a fegyverek, és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezetnek bemutatni, ha
-          a lőfegyver a szükséges próbajellel, gyártási számmal és tanúsítvánnyal nincs ellátva
-          a lőfegyver javítása során a fokozott igénybevételnek kitett alkatrészek valamelyikét kicserélték vagy méretét megváltoztatták.
-          Lőfegyver javítása során fődarab csere történt
-          A fegyver vizsgálati tanúsítványában megadott érvényességi határidő lejártakor, de legalább 10 évenként
 
14.
Az a személy aki lőfegyver megszerzési vagy tartási engedéllyel rendelkezik, valamint engedélyének elvesztését vagy eltulajdonítását köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye és a lakóhelye szerint illetékes rk-n 3 munkanapon belül bejelenteni.
 
15.
Köteles az engedély kiadására irányuló kérelemben szereplő adatok, és a lőfegyver tárolási hely megváltozása esetén 5 munkanapon belül a lakhely szerint illetékes rk.n bejelenteni.
 
 
 
HUZAGOLATLAN CSÖVŰ HOSSZÚ / SÖRÉTES / FEGYVERISMERET
 
16.
Sörétes lőfegyvert elsősorban szőrmés és szárnyas apróvad vadászatára használják, de gyöngygolyós / brennecke / lőszer használatával vaddisznó is elejthető.
Sörétes lőfegyver speciális feladatok ellátására is használható.
 
17.
Sörétes lőfegyvereket alapvetően két csoportra osztjuk:
-          merevcsövű / egycsövű / sörétes fegyverek
-          billenőcsövű sörétes fegyverek
 
merevcsövű sörétes fegyverek töltési rendszerük szerint lehetnel:
-          ismétlőrendszerű / pumpálós /
-          öntöltő rendszerű / félautomaták /
 
A billenőcsövű sörétesek töltési rendszerük szerint:
-          mindig egylövetűek
Csőelrendezés szerint:
-          egycsövű
-          többcsövű / dupla, bock, drilling, vierling /
 
18.
Hazánkban leggyakrabban a 12-es sörétes fegyvereket használják, de használatosak még a 16-os, és a 20-as kaliberűek is.
Kaliber: a fegyver csövének két ormozata közötti átmérő /űrméret/
 
19.
Sörétes lőfegyver fő részei:
-          cső vagy csövek
-          zárszerkezet
-          lakatszerkezet ( elsütő szerkezet ) ezek a zárótestbe ( baskül ) vannak beépítve
-          farészek ( előagy, tusa )
Cső rendeltetése:
-          lőszer befogadása / töltényűr /
-          a sörétraj megvezetése, célba juttatása
 
Zárszerkezet rendeltetése:
-          a cső és a zárótest összezárása, reteszelése
 
Lakatszerkezet rendeltetése:
-          a lőfegyverbe helyezett lőszerek elsütése
 
 Farészek rendeltetése:
 
 Előagy:
-          az összeszerelt fegyvert a cső billenésekor nem engedi szétesni
-          a belső kakasos fegyvereknél a cső lebillenésekor ezzel történik az ütőelemek megfeszítése
-          az előagyba építik be a tölténykivetőt is
Tusa:
-          a fegyvert a tusa révén tudjuk jól vállgödörbe helyezni
-          a lövés pillanatában vállunkra ható hátralökő erőt a tusatalp elosztja
 
 
20.
A sörétes lőfegyver hatásos lőtávolsága 30-40 méter. Ezen a távolságon a sörétszemek terítése nem túl nagy, de legnagyobb a sörétszemek energiája.
 
21.
A sörétes lőfegyver biztonságos lőtávolsága a sörétszem átmérője szorozva 100 méterrel.
 
 
 
22.
Sörétes lőszerek csoportosítása:
-          normál sörétes lőszerek, amelyeknek lövedéke a sörétszem
-          gyöngygolyós ( brennecke ) amelynek lövedéke a sörétszemek mint egybeöntött tömbje.
 
23.
Sörétes lőszer részei:
-          hüvely
-          csappantyú
-          lőpor
-          fed lap
-          fojtás / hagyományos v. kosaras /
-          sörétszemek v. brennecke
 
24.
Sörétes lőfegyvert csak akkor szabad megtölteni, ha a hajtóvonal felállt és a vadászat vezetője megindítja a hajtást. A hajtásban a vadász saját elhatározásából a biztonsági szabályok betartásával tölt vagy ürít. A hajtások végén a fegyvert üríteni kell, és a gyülekező helyre szétnyitott fegyverrel kell menni.
Vadászat közben a fegyvert kötelező üríteni:
-          árok átugrásakor, jéggel borított területen történő áthaladáskor
-          kerítésen történő átmászáskor
 
Lőálláson lévő vadász fegyverét csak akkor töltheti meg, ha a kijelölt helyét elfoglalta.
 
25.
Sörétes fegyvert tűzkész állapotba úgy kell hozni, hogy a csőtorkolat a föld felé irányul, a töltényeket behelyezzük a töltényűrbe, ezt követően a tusarészt hozzázárjuk a csőhöz, és a fegyvert biztosítjuk. A fegyver csövét ezután felfele kell tartani.
A fegyver ürítése:
A zárszerkezet segítségével a fegyvert szétnyitjuk, és az üres hüvelyeket eltávolítjuk.
 
26.
A sörétes fegyver hordmódjai:
Vadászat közben a töltött fegyver legbiztonságosabban , de gyors lövés leadás lehetőségét figyelembe véve magunk előtt, csőtorkolattal felfelé, két kézben fogjuk és haladunk a kijelölt hajtási irányba. Kibiztosítást mindig csak közvetlen a lövés előtt végezzük.
 
27.
A vadászat szabályi szerint a szőrmés és szárnyas apróvadat un. természetes mozgásában szabad meglőni.
Madarak esetében:
A lövési szög 45o vagy e fölött lehet.
Nyúl vadászata esetén nyilván ez alatt kell lőni, de mindig meg kell győződni arról, hogy a lőirányban hajtó vagy vadász nem tartózkodik.
 
Léniázás: azt jelenti, hogy lőszektorból kifordulva a töltött fegyverrel kísérjük a vadat. Súlyos szabálytalanság! Elkerülhető, ha a fegyvert a hajtóvonal felett átemeljük, és a vonal mögött lőjük meg.
Zsákolás: azt jelenti, hogy a hajtóvonalból egy vadász lemarad, így a vonalban zsák keletkezik. A vonalon átemelve a másik vadász meg tudná lőni a kitörő vadat, de ott van a lemaradt vadász.
 
28.
Fokozottan figyelni kell a lövés leadására:
-          ködös időben. Ilyenkor a biztonsági lőtávolságot nem tudjuk belátni.
-          Nyúlvadászat során, amikor fagyos földre kell lőni / gurulat /
-          Lakott területhez ( tanya ) közelítve
-          Közúthoz közelítve
 
Biztonsági lőtávolságot figyelembe véve lakott terület, közút irányába lövést leadni tilos!
 
29.
Vadászat során ha meghibásodik a fegyver, biztonsági előírásoknak megfelelően ki kell üríteni, és jelenteni kell a vadászat vezetőjének. A meghibásodott fegyvert olyan szervnek vagy személynek adható át javításra, aki lőfegyver javításra hatósági engedéllyel rendelkezik.
 
30.
Ha a vadászat során baleset történik a vadászat vezetője leállítja a vadászatot, és a sérültet elsősegélyben részesíti. Ha a sérülés olyan mértékű értesíti a mentőket és a rendőrséget. A fegyvert a sérülttől és a balesetet okozó vadásztól illetve annak jelen lévő közeli hozzátartozójától is el kell venni. A rendőrség megérkezéséig a helyszínt biztosítani kell.
 
31.
A sörétes lőfegyvert jellemzően apróvad vadászatára használjuk. Szerkezete szerint legtöbbje billenőcsövű és sima csőfuratú. A lövedéket tekintve legtöbbször sok apró sörétszemet lövünk ki , s a sörétrajnak un. terítése van. A hatótávolságot tekintve viszonylag rövid távolságra, 30-40 méterre lőhetünk hatásossan.
 
HUZAGOLT CSÖVŰ HOSSZÚ ( GOLYÓS ) LŐFEGYVERISMERET
 
 32.
Golyós lőfegyvert elsősorban nagy vad vadászatra használjuk, másodsorban egyéb sportcélra.
 
33.
A golyós lőfegyvereket alapvetően két csoportba soroljuk:
-          billenőcsövű golyós lőfegyverek
-          merevcsövű golyós lőfegyverek
 
Billenőcsövű golyós fegyverek csőszám szerint lehetnek:
-          egycsövű billenők
-          többcsövű billenők
 
Ezek a golyós fegyverek töltési rendszerüket tekintve egylövetű rendszerűek.
 
A merev csövű golyós fegyverek csőszám szerint mindig egycsövűek.
 
Töltési rendszerüket tekintve lehetnek:
-          egylövetű rendszerűek
-          ismétlő rendszerűek
-          öntöltő rendszerűek
-          automata rendszerűek
 
34.
ua. mint a 33 .
 
35.
A golyós vadászlőfegyvereket tárrendszerük alapján három csoportba soroljuk:
-          előagytáras
-          középagytáras
                     a, fegyverből kivehető szekrénytár
                     b, a fegyverből nem vehető ki a szekrénytár
 
-          tusatáras
 
A cső az irányzó berendezéssel
     
Rendeltetése:
-          lőszer befogadása
-          a lövedék megvezetése
-          pontos célba juttatása
 
Részei:
-          menet
-          erősített csőfal
-          töltényűr
-          sima csőfal
-          huzagolás
 
36.
A golyós vadászfegyvereket négy fő részre osztjuk:
-          cső az irányzó berendezéssel
-          tok az elsütő szerkezettel és társzekrénnyel
-          zárdugattyú
-          tusa
 
37.
A golyós lőfegyverek hatásos lőtávolsága
-          nyílt irányzékkal: 80-100 méter
-          céltávcső használatával: 100-150 méter
 
A golyós lőfegyverekből kilőtt lövedék bizonyos szögállásban akár 6000 méterre is képes elrepülni, úgy hogy becsapódáskor még komoly sérülést tud okozni.
 
38.
A golyós lőfegyvereket hüvelyük szerint két nagy csoportba soroljuk:
-          peremes hüvelyű golyós lőszerek / pl.: 6,5x57 R, 7x57 R /
-          süllyesztett peremű ( hornyolt ) golyós lőszerek / pl.: 6,5x57, 7x64 /
 
Lövedéktípus szerint alapvetően két csoportot különböztetünk meg.
-          teljes köpenyes lövedék / nem expanziv /
-          részben köpenyes ( osztott ) lövedék / expanziv /
 
39.
 
Golyós lőszer részei:
-          hüvely
-          csappantyú
-          lőpor
-          lövedék
 
Tiltott az „A” kategóriába tartozó lőszerek. ( pl.: páncéltörő )
 
40.
 
8x57: 8 mm lövedékátmérő, 57 mm hüvely magasság
7x64: 7 mm lövedékátmérő, 64 mm hüvely magasság
30-06: 30 mm hüvelymagasság 1906-ban gyártották
22 hornet: 22 kaliberű sport lőszer
 
41.
 
A golyós lőfegyver kaliberét a két szemközti oromzat között mért távolság adja.
 
42.
 
A lövés leadásakor arra kell törekedni, hogy a lövedék minél előbb és minél meredekebb szögben csapódjon a földbe. Figyelni kell arra, hogy a puska és a vad között ne legyen olyan akadály amelyen a lövedék esetleg gurulatot kapna. Vélt mozgásra vagy fel nem ismert vadra nem szabad lőni.
 
43.
A fegyver csőre töltését mindig úgy végezzük, hogy a fegyver csőtorkolata olyan irányba álljon, hogy véletlen elsülés során ne okozzon balesetet.
Csőre töltés mozzanatai:
-          Zárdugattyút a felhúzókarnál fogva felnyitjuk, és hátsó helyzetbe húzzuk.
-          A kivetőnyíláson keresztül tárba helyezzük a lőszereket
-          Ezután a zárdugattyút a felhúzókarnál fogva a csőfarhoz ütközésig előretoljuk
-          Majd negyed vagy fél fordulattal lezárjuk
 
 
        
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Проститутки и индивидуалки Архангельска

(prastitatb, 2020.10.26 13:30)https://camxiaomifb.blogspot.com/2020/10/vipkiski.html

Самы надежный магазин в рунете и не только

(Rodneynig, 2020.10.26 12:03)

Этот метод считается более всераспространенным между онлайн
юзеров, впрочем не всякий раз отменно избирает оптимальную
ссылку или же зеркало. Шлюз сам обусловит подходящий метод
для перехода на официальный вебсайт гидра и перенаправит юзера
механически на наименее загруженный сервер.
<a href=https://hydra-official-website.com> Hydra сайт</a>

<a href=https://hydra-website.ru> Hydra сайт</a>

erectile therapist

(ed drugs over the counter, 2020.10.25 13:57)

erectile booster method book <a href="http://erectiledysfunctionpillscvs.com/#" alt="erectile dysfunction drugs">best erectile dysfunction drug</a> erectile creams rite aid

<a href=http://ww35.radioticino.it/__media__/js/netsoltrademark.php?d=erectiledysfunctionpillscvs.com>unaotn</a>
<a href=http://milestravel.ru/puteshestvie-v-oae/>zmssio</a>
<a href=https://executivelevels.com/pexeto_panel/>ugsmrc</a>
<a href=http://craftytaty.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=erectiledysfunctionpillscvs.com>erectile improvement</a>
<a href=http://kompassdiamonds.com/WebKompassDiamonds/en/redirect?url=https://erectiledysfunctionpillscvs.com/>mfqlmj</a>
<a href=http://www.academbanner.academ.info/adclick.php?bannerid=2863&zoneid=157&source=&dest=https://erectiledysfunctionpillscvs.com/>erectile function returns as copper decreases</a>
<a href=https://saatva.ru:443/bitrix/rk.php?goto=https://erectiledysfunctionpillscvs.com/>wttwal</a>
<a href=http://gerardoconsulting.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=erectiledysfunctionpillscvs.com>erectile organs crossword clue</a>
<a href=http://blogs.bhandl.co.uk/brian-goodison-blanks/ct.ashx?id=e07160bc-5940-47ec-8cb0-cb73cb642ca2&url=https://erectiledysfunctionpillscvs.com/>erectile vit e</a>
<a href=http://www.storyroom.ru//go.php?url=https://erectiledysfunctionpillscvs.com/>erectile response</a>

Go out with disregard vulgar price pharmacopoeia

(Fazescat, 2020.10.25 10:20)

viagra and alcohol announcements
cheap generic viagra usa no prescription
<a href="https://viagenpwr.com/#">canada pharmacy viagra generic
</a> - viagra tadalafil 20mg uk guestbook.pl
https://viagenpwr.com/# - is viagra government funded
viagra 20mg tablets yahoo messenger

Go out with discount low price drugstore

(ZafesDrica, 2020.10.21 12:01)

cbd oil benefits
cbd without thc for sleep
<a href="https://cbd7hemp.com/#">cbd oil
</a> - cbd cream
https://cbd7hemp.com/# - hemp oil
cbd and alcohol

Ювелирные изделия

(dragulatras, 2020.10.21 01:45)

Интересные факты и полезные статьи о ювелирных изделиях и украшениях. Обзор ювелирных украшений из золота, серебра, с драгоценными и натуральными камнями. Советы по выбору и покупке ювелирных украшений и уходу за ними.


https://dragzoloto.ru/na-kakom-palcze-nosyat-pomolvochnoe-kolczo-do-i-posle-svadby/

<a href=https://dragzoloto.ru/kolczo-na-mizinecz-ukrashenie-so-skrytym-smyslom/>кольца на мизинец</a>

карло беллини

(domosendob, 2020.10.20 20:41)

https://travelclubekb.ru/magazin-puteshestvij/hizhina-peshhera-dom-sokrovishha-iskyrskogo.html

Распорядок жизни из-за вируса не меняем, для паники нет смысла – играем в свою игру!

(KillbillNex, 2020.10.20 11:12)

Вы скорее выиграете в зарубежную лотерею, чем заразитесь коронавирусом!:

Как сообщает BBC и экономист Мохамед эль-Эриан:
"из-за "коронавируса" в самое ближайшее время мир столкнется с экономическими проблемами, которые будут серьезнее и масштабнее всего того, что когда-либо переживало большинство населения развитых стран".

Вернее сказать, не макаронавирус вызовет данные экономические проблемы, а попросту он их “скроет” (так как назревали они давно) и народ поверит, что его счета заморозятся в пользу борьбы с вирусом простого ОРВИ, и сам может поддаться в “электронное рабство”, введенное мировым правительством.
Могут ввести такие неприятные вещи:
- отказ от наличных средств
- “чипирование” и отслеживание через банковские карты
- блокировка банковских счетов
- введение принудительной вакцинации под прикрытием нераспространения вируса
- вакцинация может быть чипизацией народа с целью управления, как в концлагерях

Мы убедительно призываем Вас не паниковать и соблюдать все меры предосторожности.
Спец-операция “Коронавирус” – операция по внедрению паники и страха населению с целью деления мировых ресурсов, введению концлагерей и цифрового рабства мировым правительством.

Как Вы видите, выиграть в лотерею вероятность значительно больше, чем заболеть каким бы то ни было вирусом.
В такое неспокойное время важно быть финансово независимым. Мы лишь можем предложить один из вариантов быстрого прироста капитала.
Не забывайте: <a href=https://agentlotto.kz>Рекордсмен недели: Джекпот Американской лотереи Powerball вырос до $ 500 000 000!</a>
Ну, а как правильно распорядиться деньгами в столь неспокойное для мира время, я думаю, Вы догадываетесь !?

imparipinnate induced deamync

(Timothyprops, 2020.10.19 18:09)

memu vayasuku vacham full movie online watch
<a href=http://fueyakushiya55.sieraddns.com>http://fukuchikokuba25.vitekivpddns.com</a>
academia de politie 2 film online subtitrat in romana les ch'tis a mykonos episode 5 video
http://mokishiyamichi58.inoxdvr.com
http://nenaihazuba56.inoxdvr.com
http://hanmonogiji67.sieraddns.com
http://zanbanchika18.4khdcamera.com
http://banmeedoku10.4khdcamera.com

13 wishes monster high full movie part 4 salman khan movie list 2000 to 2011

03c46d30ccbb8849275a7a8d033f16ab

(Robertexoge, 2020.10.19 17:57)

buy erectile dysfunction pills <a href=http://erectiledysfunctionpillscvs.com/#>top erectile dysfunction pills</a> can erectile dysfunction be corrected

проститутки

(xprositur, 2020.10.19 16:25)


https://x-prostitutki.com/massazh

<a href=>проститутки</a>

Нашел хорошую инфу

(AllanCoome, 2020.10.19 13:05)

Приветствую всех!
Нашел топ информацию на этом сайте: http://wozap.ru :
<a href=http://wozap.ru/technology/>скачать гаджеты для window</a> гаджеты часов
Гуниб — село, парящее в небесах http://wozap.ru/interesnoe/12235-gunib-selo-paryaschee-v-nebesah.html
Массандровский дворец в снегу <a href=http://wozap.ru/foto-prikoly-interesnoe/7026-massandrovskiy-dvorec-v-snegu.html> Массандровский дворец в снегу </a>
http://wozap.ru/foto-prikoly-interesnoe/2359-10-otlichnyh-filmov-osnovannyh-na-realnyh-sobytiyah.html

Жизнь на юге

(Danil, 2020.10.19 05:29)


<a href=https://south.life/>черное и азовское море</a>

freebitcoin стратегия с нуля

(CharlesNip, 2020.10.19 05:13)

freebitcoin скрипт
https://www.youtube.com/channel/UCgrKI6gqmNVA-yB5_olM9yA

freebitcoin ручная стратегия
free bitcoin стратегия
заработок биткоин

<a href=https://www.youtube.com/watch?v=QOMwHYnghbU>фрибиткоин стратегия</a>

Огромная коллекция картинок и гифок ради любых случаев

(Davidret, 2020.10.19 02:30)

Самые актуальные и свежие картинки для весь случае жизни. Хотите оригинально
поздравить любимого человека alias мужа, тут вам к нам. Для нашем сайте вы можете найти
картинки дабы поздравить близких с различными праздниками.

<a href=https://otkritkivip.ru/otkrytka-spokoinoi-nochi-priiatnyh-snov/>открытки спокойной ночи</a>
<a href=https://otkritkivip.ru/prikolnaia-kartinka-horoshego-dnia/>картинки хорошего дня</a>

Go out with discount offensive price dispensary

(HaronIteds, 2020.10.18 22:41)

best cbd capsules for pain
cbd medical
<a href="https://cannabis7oil.com/#">cannabis oil for sale
</a> - cbd dosage calculator
https://cannabis7oil.com/# - medical cannabis oil for sale
cbd drug test

Arouse with disregard broken-hearted price pharmacopoeia

(Zedricfaics, 2020.10.16 16:16)

viagra 10 mg effectiveness knowledge base
viagra 5mg cost forum software
<a href="https://viapowerhq.com/#">real viagra for sale online
</a> - viagra hong kong
https://viapowerhq.com/# - viagra for sale cheap
viagra information tadalafil no registered users and

Внешняя и внутренняя политика России

(aprallru, 2020.10.16 15:12)

Свежие и последние новости, внешняя и внутренняя политика России, а также политическое обозрение
<a href=https://apral.ru/articles> Аналитический обзор событий в России и мире</a>

https://apral.ru/

Они конечно имеют возможность отсосать члены

(anaalporke, 2020.10.16 02:47)

Передыхать а услаждаться просматриванием изображений с голенькими и конечно очень красивыми девушками понравится абсолютно всем без исключения. Здесь мы собрали коллекцию на веб-сайте ф в хорошем качестве, что предоставят возможность смотреть эротические изящности безумных милых порно актрис. Это прекрасные девушки блондинки и еще девушки брюнетки, они зачастую обожают выставлять на показ годные буфера да подтянутые задницы. Невообразимые искусительницы раздвигают в разные стороны ножки, чтобы изобразить совершенно обритые либо наоборот волосатые письки. Очень часто подобные дамочки всегда готовы показать на общее рассмотрение намного большее.

Совсем юные а также созрелые девушки совершенно они не знают никакой разумной границы. Они конечно умеют отсосать принадлежности полюбившихся мужчин прямо на любой улице. Все эти милашки засовывают члены предельно поглубже в рот, а вслед за тем с услаждением отведывают густую сперму. Темноволосые и белокурые девушки снимают трусы перед камерой в целях того чтобы подрючиться в ароматные дырочки и также тугие анусы. Такой контент заводит ничуть вовсе не меньше чем видеозаписи. Удостовериться в этом деле вы лично можете прямо в тот же миг. Иностранное а так же представит для вас, что такое действительный неудержимый разврат. Не упустите возможность поймать настоящий кайф и передернуть свой писюн.

Вы непременно можете в произвольное подходящее время и жесткой еблей. Мы вам составили фотки, какие удоволят все требования. Миленькие цыпочки еще не лишь оголяются пред фотокамерой. Эти девушки склонны соучаствовать в самых реальных групповухах. Истинные нимфоманки сумеют обрабатывать по множеству огромных елдаков. От двойного проникновения в невероятно растянутые щели девушки получат самые неслыханные струйные оргазмы. Вблизи видно, как из вибрирующих пещерок вылетают струи жидкости.
Весьма занимательно наблюдать над великолепными представительницами своеобразной сексуальной ориентации. с лесбиянками постоянно обладают известностью для мужчин. Зажигательные девушки любят облизывать мягкие щелки, а не отсасывать жилистые пенисы. Подобные хныкающие потаскушки всякий раз добиваются небывалого экстаза. С целью того чтобы усилить эмоции девушки часто используют вибраторами и дилдо.

Зажиточные девки модельной обличием позируют, а следом и вконец берутся самостоятельно онанировать личные ласковые пещерки. Младые царевны нежат выступающие романтические губочки мизинчиками, однако взрослые самки боевито <a href=>толкают напрямую в письки очень большие самотыки</a>. От заднеприводного или вагинального мастурбирования нимфоманки имеют возможности застать невероятное воздаяние. И вовсе, все эти девушки подготовлены к самым неустрашимым извращениям. Они никак не стараются ослабляться и также всеми силами норовят достичь умопомрачительных оргазмов. Глядеть и конечно без регистрации на сайте, непременно, славно каждый раз.
Всего лишь раскройте произвольную категорию, и конечно тогда вы теперь уже часами ни в коем случае не сумеете встать со собственного местечка. Указанный портал сумеет материализовать различные эротические грезы. Оголенные южанки, малые азиатки, знойные брюнетки и дополнительно стеснительные блондиночки очень хорошо понимают, каким способом молниеносно заполучить произвольного супруга. Все эти нимфоманки оказались рождены как никогда ради того факта, затем чтобы совершать радостное мужчинам. Тут мы пытаемся каждый день освежать на веб-сайте. Вы стабильно отыскать что либо свежее и неизменно теплое. Оригинальные премиальные галереи возможны многим совершеннолетним созерцателям. Приплюсуйте портал в закладки вашего браузера и потом тогда вы непременно истинно отнюдь не утеряете его и поэтому в силах заняться дрочкой в любое время суток рабочего дня и ночи.
[url]
https://pornlopata.com[/url]

https://hot-vagina.ru

Эти дамочки умеют отсасывать пенисы

(anaalporke, 2020.10.15 18:48)

Проводить время и дополнительно наслаждаться зрелищем фоток с голенькими и также крайне жаркими девушками по душе большинству без исключения. Мы вам составили на сайте ф в лучшем формате, именно они дадут возможность зреть искренние прелести незабываемых неповторимых девченок. Все эти очаровательные блондиночки и еще брюнетки, они предпочитают показывать потрясающие титьки а так же стройные попки. Невообразимые искусительницы расставляют в стороны ноги, для возможности представить совершенно выбритые или наоборот косматые письки. Очень часто перечисленные милые создания смогут выставить на всеобщее наблюдение гораздо большее.

Молодые а также созрелые дамочки совершенно абсолютно не знают абсолютно ни какой разумной границы. Эти девушки имеют возможность пососать принадлежности приглянувшихся юношей непосредственно на публике. Такие милашки засовывают пенисы наиболее поглубже в ротики, а потом с услаждением отведывают густую сперму. Темноволосые и белобрысые куколки снимают трусы рядом с фотокамерой в интересах того чтобы заняться сексом в ароматные промежности и конечно упругие аналы. Этакий фото материал заводит ничуть отнюдь не меньше чем, например, видеоролик. Увериться в этом деле вы сумеете прямо немедленно. Иностранное и изобразит вам, что на самом деле современный сильный оргазм. Не упустите возможность нагнать реальный кайф и передернуть свой член.

Вы всегда всегда сможете в любое комфортное свободное время а так же грубой еблей. Мы смогли собрать фотокарточки, те что удоволят все требования. Хорошенькие куколки не лишь раздеваются рядом с фотокамерой. Они рады принимать участие в самых настоящих оргиях. Данные нимфоманки могут обрабатывать по множеству огромных елдаков. От двойного проникновения в до предела растянутые щели телочки получают наиболее невиданные струйные оргазмы. Крупным планом приметно, как из вибрирующих дырок выбиваются струи влажности.
Так же любопытно следить над прекрасными представительницами своеобразной сексуальной ориентации. с лесбиянками каждый раз пользуются известностью у парней. Игривые сучки любят вылизывать чувствительные щелочки, а не сосать жилистые пенисы. Все эти хныкающие потаскушки каждый раз добиваются небывалого экстаза. В целях того дабы усилить эмоции девушки частенько пользуются заслуженными вибраторами и дилдо.

Богатые сучки модельной обличием выеживаются, однако после этого и решительно приступают самостоятельно онанировать собственные теплые пещерки. Зеленые девочки ублажают выступающие сексуальные губки мизинчиками, напротив возмужалые самки энергично <a href=>толкают прямо в киски громадные дилдо</a>. От заднепроходного или вагиного мастурбирования нимфоманки имеют способность настигнуть невообразимое настроение. И вообще, все эти давалки всегда готовы к самым нескромным извращениям. Все они абсолютно не умеют удерживаться и еще разными силами стремятся получить умопомрачительных оргазмов. Видеть и еще без применения регистрации на сервисе, естественно, любо-дорого всякий раз.
Только лишь отворите первую попавшуюся категорию, и конечно вы теперь уже битый час не сможете восстать со личного местечка. Наш сайт сможет осуществить разнообразные личные мечтания. Обнаженные южанки, махонькие европейки, горячие брюнетки и дополнительно скрытые блондиночки идеально видят, как мигом взвинтить любого современного мужчину. Практически все подобные нимфоманки оказались пробуждены исключительно ради того момента, для того чтобы создавать приятное юношам. Мы усердствуемся изо дня в день обновлять на нашем сайте. Вы непременно стабильно отыскать нечто новейшее и конечно всегда жаркое. Неповторимые премиальные галереи легкодоступны всем полнолетним посетителям. Приплюсуйте ресурс в закладки вашего интернет браузера и далее в таком случае вы точно совершенно не лишитесь его и конечно сумеете заняться мастурбацией в любое свободное время суток и конечно ночи.
[url]
https://pornixx.ru[/url]

https://sex-fotki.info


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60

Következő »