Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fegyver

2008.06.04

Gondoltam segítek kicsit, mert aki fegyverismereti vizsgát szeretne tenni annak tudnia kell ezt.

Remélem tudtam segíteni!

Ha további segítség kellene vagy valamelyik válasz esetleg magyarázatra szorul, akkor keressetek nyugodtan és segítek ha tudok!

 

Mielött letöltöd értékeld a lap alján a hozzászolások rovatba!

 

Ha esetleg valakinek szüksége lenne a maroklőfegyverrel kapcsolatos válaszokra is amik hely szűke miatt nem kerültek fel ide, akkor jelezze a "hozzászólások" rovatba vagy email-ben

/ riksniper@gmail.com/!

Jó tanulgatást! 

 

 

 

A 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 4. számú melléklete alapján

Fegyverismereti vizsgakérdések

1. A lőfegyverismeret fontossága és a megszerzési engedély érvényességének ideje.

2. A tűzfegyver fogalma és a fegyvertartási engedély érvényességének ideje.

3. A lőszer fogalma. Milyen lőfegyvert nem lehet forgalmazni és tartani?

4. A lőfegyver megszerzésére és tartására ki kaphat engedélyt?

5. Hol, hogyan kell a lőfegyvert és a lőszert tárolni?

6. Sorolja fel a tűzfegyver fődarabokat. Mi a szemrevételezési és vizsgálati tanúsítvány?

7. Mikor nem lehet a lőfegyvert szállítani, viselni, használni?

8. A lőfegyverek szállításának szabályai.

9. Mi a teendője, ha lőfegyverét - megszerzésére jogosultnak vagy forgalmazónak ő ő - eladta?

10. A lőfegyver használata esetén milyen okmányokat kell az engedélyesnek magánál tartani?

11. Hatósági ellenőrzéskor mi a kötelessége a lőfegyver tulajdonosának?

12. Kinek adható és kinek engedhető át a lőfegyver?

13. Mikor kell a lőfegyvert a vizsgálatra kijelölt szervezetnek bemutatni?

14. Mi a teendője, ha lőfegyverét, megszerzési engedélyét vagy fegyvertartási engedélyét elvesztette?

15. Milyen adatok megváltozását kell a rendőrhatóságnak bejelenteni?

 

 

Huzagolatlan csövű hosszú (sörétes) lőfegyverismeret:

16. A sörétes lőfegyvert milyen célra szabad használni?

17. Sörétes lőfegyverek csoportosítása rendszerük és csőelrendezésük szerint.

18. Sorolja fel a leggyakrabban használatos sörétes kalibereket. Mi a kaliber?

19. Sörétes lőfegyver fő részei és rendeltetésük.

20. A sörétes lőfegyver hatásos lőtávolsága és a sörétméret közötti összefüggés.

21. A sörétes lőfegyver használatának biztonsági távolsága. Befolyásolja-e a kaliber?

22. A sörétes lőszerek csoportosítása. Mit jelent a 16/70, 12/76 és 20/65 kaliberjel?

23. A sörétes lőszer részei és azok rendeltetése. Mi a gyöngygolyó és mire használható?

24. Mikor szabad a sörétes lőfegyvert megtölteni és mikor köteles üríteni?

25. Hogyan kell a sörétes lőfegyvert tűzkész állapotba hozni, üríteni?

26. A sörétes lőfegyver hordmódja. A cserélhető csövű lőfegyvereket milyen egyedi azonosítóval kell ellátni?

A huzagolt csövű hosszú (golyós) lőfegyverismeret:

 

27. A sörétes lőfegyverből milyen szögben szabad lövéseket leadni (léniázás, zsákolás)?

28. Mikor kell megkülönböztetett figyelemmel lenni a lövés leadására?

29. A lőfegyver meghibásodása esetén mi a teendő, kinek adható át javítás céljára? 30. Lőfegyver használatából eredő baleset esetén mi a teendő, mely szerveket kell értesíteni?

31. Sörétes lőfegyver jellemzői (szerkezet, lövedék, hatótávolság).

 

  

 

 

32. A golyós lőfegyvert milyen célra szabad használni?

 

33. A golyós lőfegyverek csoportosítása cső és töltési rendszerük szerint.

34. Milyen töltési rendszerű golyós lőfegyvereket ismer?

35. A golyós lőfegyverek tárrendszerei. A golyós lőfegyver csövének jellemzése.

36. A golyós lőfegyverek fő részei, az elsütő és biztosító szerkezet rendeltetése, működése.

37. A golyós lőfegyverek hatásos lőtávolsága. Milyen messzire repülhet el a lövedék?

38. A golyós lőfegyverek csoportosítása, hüvelyük és lövedéktípusuk szerint.

Marok (rövid) lőfegyverismeret:

 

39. A golyós lőszer részei. Van-e tiltott lövedéktípus?

40. Mit jelöl a 8x57; 7x64; 30-06, 22 Hornet meghatározás?

41. A golyós lőfegyver kaliberének mérése. Mivel foglalkozik a célballisztika? 42. A golyós lőfegyverből történő lövés leadásának szabályai. Mi a külballisztika? 43. Hogyan kell a golyós lőfegyvert tűzkész állapotba hozni? Mi a gyorsító szerepe?

44. A lőfegyverek karbantartásának szabályai, eszközei. Mi a belballisztika?

 

 

 

 

45. Ismertesse az öntöltő maroklőfegyver működési elvét, hatásadatait.

 

46. Ismertesse a pisztolylőszerek részeit.

47. Ismertesse az öntöltő maroklőfegyver fő részeit, azok rendeltetését.

48. Ismertesse a maroklőfegyver töltésének, ürítésének szabályait.

49. Ismertesse a lőfegyver megvizsgálásának - ellenőrzésének - módját.

50. Ismertesse az öntöltő maroklőfegyver hatásos lőtávolságát, hatásmódját.

51. Sorolja fel az önvédelmi lőfegyverek használata során előforduló leggyakoribb akadályokat és azok elhárításának módját.

52. Ismertesse az öntöltő maroklőfegyver karbantartásának szabályait, a karbantartás eszközeit és módját.

53. Ismertesse az önvédelmi lőfegyver viselésére vonatkozó szabályokat.

54. Ismertesse az önvédelmi lőfegyver és lőszer tárolására vonatkozó szabályokat.

55. Az öntöltő maroklőfegyver részleges szét- és összeszerelésének végrehajtása.

56. Az önvédelmi lőfegyver töltésének és ürítésének végrehajtása.

57. Mi a jogos védelem? Ismertesse gyakorlati példával.

58. Mi a végszükség? Használható-e az önvédelmi lőfegyver végszükségben?

A fegyverismereti és jártassági vizsgán a vizsgabizottság tagjai a fentieken kívül további olyan

jogszabály- és fegyverismereti kérdéseket is feltehetnek, amelynek ismerete a vizsgázótól elvárható

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válaszok
 
 
1.
 Fegyverismeret fontossága:
 
   - Ha nem ismerjük a fegyver fő alkatrészeinek működését, azok egymásra haló kapcsolatát, akkor nem ismerjük annak biztonságos kezelését sem, ami a fegyver kezelése esetén súlyos balesetet eredményezhet.
   - A megszerzési engedély érvényessége: 90 nap
 
2.
A tűzfegyver fogalma:
   - Olyan, a törvény mellékletének „A”, „B”, „C” vagy „D” kategóriájába meghatározott eszköz, amelyből a kiterjedő forró gáz tolóereje által meghajtott szilárd anyagú lövedék lőhető ki, kivéve ha
a, külön jogszabályban meghatározottak alapján hatástalanították
b, riasztásra, jelzésre, életmentésre, állatok leölésére vagy szigonnyal történő használatra, 
    illetve ipari vagy műszaki célokra tervezték, feltéve csak ha az itt megjelölt célokra használják
c, muzeális fegyvernek tekinthető
 
   - A fegyvertartási engedély érvényességi ideje: 5 év
 
3.
 A lőszer:
Olyan egybeszerelt töltény, amely lövedéket, lőport továbbá gyúelegyet tartalmaz.
Fegyvert forgalomba hozni és tartani csak akkor lehet ha: 
-          külön jogszabály szerint egyedi vagy típusjóváhagyó vizsgálattal a biztonságos működés céljából megvizsgálták,
-          alkalmasságát a beütött próbajel igazolja
-          egyedi azonosításra alkalmas gyártási számmal látták el,
-          lőfegyver esetén nem alkalmas arra, hogy más tárgy benyomását keltse,
-          vadászathoz vagy sportlövészethez szükséges mértéken túl nem alkalmas az összehajtásra, megrövidítésre, a gyorsított szétszerelésre és átalakításra
-          az egyedi vizsgálatról megfelelőnek minősített értékelésű tanúsítvánnyal rendelkezik.
 
Nem lehet fegyvert forgalomba hozni és tartani:
Cserélhető csövű tűzfegyver fődarabjait egyedi azonosításra alkalmas gyártási számmal kell ellátni, ennek hiányában a tűzfegyver illetve a fődarab kereskedelmi forgalomba nem hozható. Az egyedi vizsgálat elvégzéséről tanúsítvánnyal rendelkező lőfegyver kivételével lőfegyver csak a fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezet szemlézéséről kiadott tanúsítvány birtokában forgalmazható.
Jogszabály eltérő rendelkezés hiányában nem engedélyezhető:
-          az „A” kategóriába tartozó tűzfegyver vagy lőszer
-          az automata lőfegyver
-          a hangtompító
-          külső formában automata szerkezetű lőfegyverre hasonlító félautomata lőfegyver
-          huzagolt csövű lőfegyverhez való leváló köpenyes lövedékkel szerelt lőszer
megszerzése és tartása, valamint lézeres célzókészülék és éjszakai irányzék lőfegyverre történő felszerelése.
Nem engedélyezhető olyan lőfegyver, lőszer megszerzése és tartása, amelynek használatát arra a célra, amelyre kérelmezték, más jogszabály tiltja.
 
4.
 Lőfegyver megszerzésére és tartására engedélyt kaphat:
- aki nem áll a kizáró rendelkezések hatálya alatt   
 / a, 18. életévét nem töltötte be
    b, cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt ál
    c, akit, állam elleni bcs, emberiség elleni bcs, személy elleni bcs, nemi erkölcs elleni
       erőszakos bcs, hivatalos személy elleni bcs, embercsempészet, közérdekű üzem
       működésének megzavarása, terrorcselekmény, nemzetközi jogi kötelezettség megszegése,
       légi jármű, vasúti, vízi, közúti, tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas  
       jármű hatalomba kerítése, visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel, bűnszervezetben való
       részvétel, tiltott állatviadal szervezése, állatkínzás, garázdaság, önbíráskodás, természet
       károsítás, visszaélés kábítószer előállításához szükséges anyaggal, vagyon elleni
       szándékos bcs elkövetése miatt elitéltek, illetve vele szemben intézkedést alkalmaztak, a
       büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban meghatározott bűnügyi nyilvántartásának
       időtartamáig, de legalább a jogerős döntés meghozatalát követő három évig.
    d, akit bcs bűnszervezetben történő elkövetése miatt elítéltek, illetve ha vele szemben ha ez
        miatt intézkedést alkalmaztak, a büntetés vagy intézkedés külön jogszabályban
       meghatározott bűnügyi nyilvántartásának időtartamáig, de legalább a jogerős döntés
       meghozatalát követő három évig.
    e, aki ellen a c, és d, pontban meghatározott bcs elkövetésének megalapozott gyanúja miatt
        büntető eljárás folyik
    f, aki ellen ipari robbanóanyaggal, vagy pirotechnikai termékkel, lőfegyverrel, kkve
       kapcsolatos szabálysértés, rendzavarás, sportrendezvények rendjének megbontása,
       számszeríj vagy szigonypuska jogellenes használata, veszélyes fenyegetés, jogosulatlan
       vadászat, természetvédelmi szabálysértés elkövetése miatt büntetést szabtak ki, vagy
       intézkedést alkalmaztak, a szabálysértési határozat jogerőre emelkedésétől számított két
       évig
    g, aki az engedély kiadására vonatkozó kérelemben valótlan adatot közöl, illetve a
        kérelemmel összefüggő valós adatot elhallgat vagy a fegyverre, lőszerre, lőszerelemre, 
        lőtérre vonatkozó jogszabályban meghatározott kötelezettségét megszegi, a kérelem
        benyújtásától, illetve a visszavonó határozat jogerőre emelkedését követő két évig.
 
 
-          külön jogszabályban meghatározottak szerint a lőfegyver tartásához előirt egészségügyi alkalmasságát igazolja
-           külön jogszabály szerint a lőfegyver tartásához szükséges elméleti ismereteket, és gyakorlati jártasságot igazoló vizsgát tesz, és a vizsgabizottság megítélése szerint a lőfegyver biztonságos kezelésére és használatára képes
-          a lőfegyver, lőszer tárolásának a rendeletben meghatározott feltételeivel rendelkezik
 
5.
Lőfegyvert és lőszert tárolni állandóan lakott lakásban, ürített állapotban biztonsági zárral rendelkező lemezszekrényben, illetéktelen személyektől elzárva.
Rövid lőfegyvert falhoz, padlóhoz vagy szekrényhez rögzített biztonsági zárral ellátott lemezdobozban is lehet tárolni.
10 db-t meghaladó darabszámú lőfegyver és 1000 db –ot meghaladó lőszer, valamint „A” kategóriába tartozó lőfegyver tárolása esetén a tárolásra szolgáló helység nyílászáróit acélráccsal vagy ultraerős fóliával kell ellátni.
Ha a fegyver illetve a lőszer tárolása lakott területen kívül történik a tároló helyet őrszemélyzettel kell őrizni, vagy távfelügyeleti rendszerbe bekötött riasztórendszerrel kell ellátni.
 
6.
Tűzfegyver fődarabok:
-          fegyvercső
-          váltócső
-          betétcső
-          zár
-          forgódob
és az ezeket egybefoglaló tokszerkezet.
A tűzfegyver fődarab abba a tűzfegyver kategóriába tartozik, amelyre felszerelték, vagy gyártották.
 
7.
Lőfegyver viselése, szállítása, használata
 
-          lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – vadászlőfegyvert vagy sportfegyvert csak ürítve, tokban, sportcélú rövid lőfegyverét üres tárral, a fegyver, a tár és a lőszer elkülönített csomagolásával, zárt dobozban vagy egyéb zárt tárolóeszközben szállítható.
-          lakott területen, közterületen, nyilvános helyen, közforgalmú közlekedési eszközön önvédelemre, személy- és vagyonvédelemre engedélyezett rövid fegyvert, viselési engedély esetén gáz- és riasztó fegyverét betárazva, véletlen elsülés ellen biztosítva, rejtve kell viselni.
-          Fegyvert viselni, szállítani, használni szeszes italtól befolyásolt állapotban, illetve ha a szervezetben kábító vagy pszichotróp anyag van nem lehet.
-          Tisztítani csak ürített állapotban, olyan helyen lehet ahol mások életét testi épségét nem veszélyezteti.
-          Lőfegyver szállítása, viselése és használata esetén a fegyvertartási engedélyt magánál kell tartani
-          Az engedély kiadása iránti kérelemben szereplő adatok, lőfegyvertároló hely változása esetén 5 munkanapon belül a lakhely szerint illetékes Rk-n be kell jelenteni.
-          Stb
 
8.
 ua. mint a hetes kérdés.
 
9.
lőfegyver eladása esetén, az annak átvételéről kapott elismervényt, vagy a megszerzési engedély eladói igazolását, a fegyvertartási engedéllyel együtt a kiállító rendőri szervnek be kell mutatni.
 
10.
Lőfegyver szállításakor, viselésekor és használatakor köteles a fegyvertartási engedélyt, gáz- riasztó fegyver esetén a viselési engedélyt magánál tartani.
 
11.
Az engedéllyel rendelkező köteles az ellenőrzést lehetővé tenni, az ellenőrzést végző rendőrt a tárolásra szolgáló helységbe beengedni, részére a szükséges tájékoztatást megadni, valamint a szükséges okmányokat átadni.
 
 
 
 
12.
Lőfegyver, lőszer fegyverkereskedőnek, a fegyver illetve a lőszer vizsgálatára kijelölt szervezetnek, illetve annak adható át aki az átadott lőfegyvertartási céljának és jellegének megfelelő lőfegyver tartására jogosító engedéllyel rendelkezik.
Lőfegyver kereskedő és vizsgálatot végző szervezetnek történő átadás esetén az illetékes rendőrkapitányságnak írásban jelentést kell tenni. A rendőrségtől kiadott igazolást az átadás ideje alatt meg kell őrizni.
 
13.
A fegyverjavítási engedéllyel rendelkező a javításra átvett lőfegyvert, a javítást követően köteles vizsgálatra a fegyverek, és lőszerek vizsgálatára kijelölt szervezetnek bemutatni, ha
-          a lőfegyver a szükséges próbajellel, gyártási számmal és tanúsítvánnyal nincs ellátva
-          a lőfegyver javítása során a fokozott igénybevételnek kitett alkatrészek valamelyikét kicserélték vagy méretét megváltoztatták.
-          Lőfegyver javítása során fődarab csere történt
-          A fegyver vizsgálati tanúsítványában megadott érvényességi határidő lejártakor, de legalább 10 évenként
 
14.
Az a személy aki lőfegyver megszerzési vagy tartási engedéllyel rendelkezik, valamint engedélyének elvesztését vagy eltulajdonítását köteles az elvesztés, illetve az eltulajdonítás helye és a lakóhelye szerint illetékes rk-n 3 munkanapon belül bejelenteni.
 
15.
Köteles az engedély kiadására irányuló kérelemben szereplő adatok, és a lőfegyver tárolási hely megváltozása esetén 5 munkanapon belül a lakhely szerint illetékes rk.n bejelenteni.
 
 
 
HUZAGOLATLAN CSÖVŰ HOSSZÚ / SÖRÉTES / FEGYVERISMERET
 
16.
Sörétes lőfegyvert elsősorban szőrmés és szárnyas apróvad vadászatára használják, de gyöngygolyós / brennecke / lőszer használatával vaddisznó is elejthető.
Sörétes lőfegyver speciális feladatok ellátására is használható.
 
17.
Sörétes lőfegyvereket alapvetően két csoportra osztjuk:
-          merevcsövű / egycsövű / sörétes fegyverek
-          billenőcsövű sörétes fegyverek
 
merevcsövű sörétes fegyverek töltési rendszerük szerint lehetnel:
-          ismétlőrendszerű / pumpálós /
-          öntöltő rendszerű / félautomaták /
 
A billenőcsövű sörétesek töltési rendszerük szerint:
-          mindig egylövetűek
Csőelrendezés szerint:
-          egycsövű
-          többcsövű / dupla, bock, drilling, vierling /
 
18.
Hazánkban leggyakrabban a 12-es sörétes fegyvereket használják, de használatosak még a 16-os, és a 20-as kaliberűek is.
Kaliber: a fegyver csövének két ormozata közötti átmérő /űrméret/
 
19.
Sörétes lőfegyver fő részei:
-          cső vagy csövek
-          zárszerkezet
-          lakatszerkezet ( elsütő szerkezet ) ezek a zárótestbe ( baskül ) vannak beépítve
-          farészek ( előagy, tusa )
Cső rendeltetése:
-          lőszer befogadása / töltényűr /
-          a sörétraj megvezetése, célba juttatása
 
Zárszerkezet rendeltetése:
-          a cső és a zárótest összezárása, reteszelése
 
Lakatszerkezet rendeltetése:
-          a lőfegyverbe helyezett lőszerek elsütése
 
 Farészek rendeltetése:
 
 Előagy:
-          az összeszerelt fegyvert a cső billenésekor nem engedi szétesni
-          a belső kakasos fegyvereknél a cső lebillenésekor ezzel történik az ütőelemek megfeszítése
-          az előagyba építik be a tölténykivetőt is
Tusa:
-          a fegyvert a tusa révén tudjuk jól vállgödörbe helyezni
-          a lövés pillanatában vállunkra ható hátralökő erőt a tusatalp elosztja
 
 
20.
A sörétes lőfegyver hatásos lőtávolsága 30-40 méter. Ezen a távolságon a sörétszemek terítése nem túl nagy, de legnagyobb a sörétszemek energiája.
 
21.
A sörétes lőfegyver biztonságos lőtávolsága a sörétszem átmérője szorozva 100 méterrel.
 
 
 
22.
Sörétes lőszerek csoportosítása:
-          normál sörétes lőszerek, amelyeknek lövedéke a sörétszem
-          gyöngygolyós ( brennecke ) amelynek lövedéke a sörétszemek mint egybeöntött tömbje.
 
23.
Sörétes lőszer részei:
-          hüvely
-          csappantyú
-          lőpor
-          fed lap
-          fojtás / hagyományos v. kosaras /
-          sörétszemek v. brennecke
 
24.
Sörétes lőfegyvert csak akkor szabad megtölteni, ha a hajtóvonal felállt és a vadászat vezetője megindítja a hajtást. A hajtásban a vadász saját elhatározásából a biztonsági szabályok betartásával tölt vagy ürít. A hajtások végén a fegyvert üríteni kell, és a gyülekező helyre szétnyitott fegyverrel kell menni.
Vadászat közben a fegyvert kötelező üríteni:
-          árok átugrásakor, jéggel borított területen történő áthaladáskor
-          kerítésen történő átmászáskor
 
Lőálláson lévő vadász fegyverét csak akkor töltheti meg, ha a kijelölt helyét elfoglalta.
 
25.
Sörétes fegyvert tűzkész állapotba úgy kell hozni, hogy a csőtorkolat a föld felé irányul, a töltényeket behelyezzük a töltényűrbe, ezt követően a tusarészt hozzázárjuk a csőhöz, és a fegyvert biztosítjuk. A fegyver csövét ezután felfele kell tartani.
A fegyver ürítése:
A zárszerkezet segítségével a fegyvert szétnyitjuk, és az üres hüvelyeket eltávolítjuk.
 
26.
A sörétes fegyver hordmódjai:
Vadászat közben a töltött fegyver legbiztonságosabban , de gyors lövés leadás lehetőségét figyelembe véve magunk előtt, csőtorkolattal felfelé, két kézben fogjuk és haladunk a kijelölt hajtási irányba. Kibiztosítást mindig csak közvetlen a lövés előtt végezzük.
 
27.
A vadászat szabályi szerint a szőrmés és szárnyas apróvadat un. természetes mozgásában szabad meglőni.
Madarak esetében:
A lövési szög 45o vagy e fölött lehet.
Nyúl vadászata esetén nyilván ez alatt kell lőni, de mindig meg kell győződni arról, hogy a lőirányban hajtó vagy vadász nem tartózkodik.
 
Léniázás: azt jelenti, hogy lőszektorból kifordulva a töltött fegyverrel kísérjük a vadat. Súlyos szabálytalanság! Elkerülhető, ha a fegyvert a hajtóvonal felett átemeljük, és a vonal mögött lőjük meg.
Zsákolás: azt jelenti, hogy a hajtóvonalból egy vadász lemarad, így a vonalban zsák keletkezik. A vonalon átemelve a másik vadász meg tudná lőni a kitörő vadat, de ott van a lemaradt vadász.
 
28.
Fokozottan figyelni kell a lövés leadására:
-          ködös időben. Ilyenkor a biztonsági lőtávolságot nem tudjuk belátni.
-          Nyúlvadászat során, amikor fagyos földre kell lőni / gurulat /
-          Lakott területhez ( tanya ) közelítve
-          Közúthoz közelítve
 
Biztonsági lőtávolságot figyelembe véve lakott terület, közút irányába lövést leadni tilos!
 
29.
Vadászat során ha meghibásodik a fegyver, biztonsági előírásoknak megfelelően ki kell üríteni, és jelenteni kell a vadászat vezetőjének. A meghibásodott fegyvert olyan szervnek vagy személynek adható át javításra, aki lőfegyver javításra hatósági engedéllyel rendelkezik.
 
30.
Ha a vadászat során baleset történik a vadászat vezetője leállítja a vadászatot, és a sérültet elsősegélyben részesíti. Ha a sérülés olyan mértékű értesíti a mentőket és a rendőrséget. A fegyvert a sérülttől és a balesetet okozó vadásztól illetve annak jelen lévő közeli hozzátartozójától is el kell venni. A rendőrség megérkezéséig a helyszínt biztosítani kell.
 
31.
A sörétes lőfegyvert jellemzően apróvad vadászatára használjuk. Szerkezete szerint legtöbbje billenőcsövű és sima csőfuratú. A lövedéket tekintve legtöbbször sok apró sörétszemet lövünk ki , s a sörétrajnak un. terítése van. A hatótávolságot tekintve viszonylag rövid távolságra, 30-40 méterre lőhetünk hatásossan.
 
HUZAGOLT CSÖVŰ HOSSZÚ ( GOLYÓS ) LŐFEGYVERISMERET
 
 32.
Golyós lőfegyvert elsősorban nagy vad vadászatra használjuk, másodsorban egyéb sportcélra.
 
33.
A golyós lőfegyvereket alapvetően két csoportba soroljuk:
-          billenőcsövű golyós lőfegyverek
-          merevcsövű golyós lőfegyverek
 
Billenőcsövű golyós fegyverek csőszám szerint lehetnek:
-          egycsövű billenők
-          többcsövű billenők
 
Ezek a golyós fegyverek töltési rendszerüket tekintve egylövetű rendszerűek.
 
A merev csövű golyós fegyverek csőszám szerint mindig egycsövűek.
 
Töltési rendszerüket tekintve lehetnek:
-          egylövetű rendszerűek
-          ismétlő rendszerűek
-          öntöltő rendszerűek
-          automata rendszerűek
 
34.
ua. mint a 33 .
 
35.
A golyós vadászlőfegyvereket tárrendszerük alapján három csoportba soroljuk:
-          előagytáras
-          középagytáras
                     a, fegyverből kivehető szekrénytár
                     b, a fegyverből nem vehető ki a szekrénytár
 
-          tusatáras
 
A cső az irányzó berendezéssel
     
Rendeltetése:
-          lőszer befogadása
-          a lövedék megvezetése
-          pontos célba juttatása
 
Részei:
-          menet
-          erősített csőfal
-          töltényűr
-          sima csőfal
-          huzagolás
 
36.
A golyós vadászfegyvereket négy fő részre osztjuk:
-          cső az irányzó berendezéssel
-          tok az elsütő szerkezettel és társzekrénnyel
-          zárdugattyú
-          tusa
 
37.
A golyós lőfegyverek hatásos lőtávolsága
-          nyílt irányzékkal: 80-100 méter
-          céltávcső használatával: 100-150 méter
 
A golyós lőfegyverekből kilőtt lövedék bizonyos szögállásban akár 6000 méterre is képes elrepülni, úgy hogy becsapódáskor még komoly sérülést tud okozni.
 
38.
A golyós lőfegyvereket hüvelyük szerint két nagy csoportba soroljuk:
-          peremes hüvelyű golyós lőszerek / pl.: 6,5x57 R, 7x57 R /
-          süllyesztett peremű ( hornyolt ) golyós lőszerek / pl.: 6,5x57, 7x64 /
 
Lövedéktípus szerint alapvetően két csoportot különböztetünk meg.
-          teljes köpenyes lövedék / nem expanziv /
-          részben köpenyes ( osztott ) lövedék / expanziv /
 
39.
 
Golyós lőszer részei:
-          hüvely
-          csappantyú
-          lőpor
-          lövedék
 
Tiltott az „A” kategóriába tartozó lőszerek. ( pl.: páncéltörő )
 
40.
 
8x57: 8 mm lövedékátmérő, 57 mm hüvely magasság
7x64: 7 mm lövedékátmérő, 64 mm hüvely magasság
30-06: 30 mm hüvelymagasság 1906-ban gyártották
22 hornet: 22 kaliberű sport lőszer
 
41.
 
A golyós lőfegyver kaliberét a két szemközti oromzat között mért távolság adja.
 
42.
 
A lövés leadásakor arra kell törekedni, hogy a lövedék minél előbb és minél meredekebb szögben csapódjon a földbe. Figyelni kell arra, hogy a puska és a vad között ne legyen olyan akadály amelyen a lövedék esetleg gurulatot kapna. Vélt mozgásra vagy fel nem ismert vadra nem szabad lőni.
 
43.
A fegyver csőre töltését mindig úgy végezzük, hogy a fegyver csőtorkolata olyan irányba álljon, hogy véletlen elsülés során ne okozzon balesetet.
Csőre töltés mozzanatai:
-          Zárdugattyút a felhúzókarnál fogva felnyitjuk, és hátsó helyzetbe húzzuk.
-          A kivetőnyíláson keresztül tárba helyezzük a lőszereket
-          Ezután a zárdugattyút a felhúzókarnál fogva a csőfarhoz ütközésig előretoljuk
-          Majd negyed vagy fél fordulattal lezárjuk
 
 
        
 
 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

quicken loans bd et

(hnintifer, 2020.01.20 01:06)

elastic loans <a href="https://paydailoanz.com">loans</a> great lakes loanselastic loans <a href=https://paydailoanz.com>quicken loans</a> navient student loans login https://paydailoanz.com - loans

zinc cold remedies

(MichaelDew, 2020.01.18 00:38)

sore scalp remedies <a href= http://www.adpt.fr/codeine-France-pfz.php >http://www.adpt.fr/codeine-France-pfz.php</a> herbal deodorant recipe

How's it going?

(Alvinmug, 2020.01.15 21:06)

I consider, that you are not right. I can prove it. Write to me in PM, we will discuss.
<a href=http://megabreastsize.info>fenugreek capsules and breast enlargement</a>

generic cialis at walgreens pharmacy

(Williamtig, 2020.01.15 18:47)

http://canadianpharmacystorm.com q http://viagrawithoutdoctorspres.com z http://canpharmb3.com 0 http://genericvgrmax.com 2 http://cialisxtl.com

PlayAmoo

(JosephAlope, 2020.01.13 01:40)

Официальный сайт PlayAmo Casino - https://playamo.pro/

Как приобрести электронный ключ

(Williespumn, 2020.01.12 12:35)

Birth is typically within half an hour and the duration is up to 36 hours

(ThomasKerry, 2020.01.09 15:21)

Tadalafil, sold beneath the waves the kind respect Cialis magnitude others, is a medication used to freebie behaviour towards erectile dysfunction, kind prostatic hyperplasia, and pulmonary arterial hypertension. It is a pastille enchanted through mouth.
<a href=https://usacialisd.com>swallow cialis online</a>
Normal side effects comprise annoyance, muscle pain, flushed skin, and nausea. Forethought is advised in those with cardiovascular disease. Rare but weighty side effects group a prolonged erection that can model to damage to the penis, foresightedness problems, and hearing loss. Tadalafil is not recommended in people captivating nitrovasodilators such as nitroglycerin, as this may result in a serious pinch in blood pressure.
<a href="https://usacialisd.com">https://usacialisd.com</a>

продвижение сайта под google Самара

(Brycepraiz, 2020.01.07 01:30)

Допустим, вы обладатель нового интернет-сайта, который имеет приятный дизайн, удобную навигацию и нужную для клиентов информацию. Но клиентов нет. Что делать? Если вы владеете собственным делом мы поможем вам создать Пейдж. Отмечено что, ни одно действительное или виртуальное предприятие не может продвигаться независимо. Каждой компании поставщика требуется подмога в приобретении известности, а во Всемирной сети без нее категорически не обойтись из-за бешеной конкуренции.Мы занимаемся разработкой порталов. Сотрудники нашей компании готовы запустить полноценный проект в течение семи рабочих дней. Помимо оформления изготовленных online-проектов, мы выполняем список услуг по тех. сопровождения: уместное продление хостинга и нового домена, добавление наполнения на сайт, публикация новинок. Наши услуги могут помочь вам стать лидером на необъятных просторах инета.

<a href=https://apistudio.ru>продвижение в буржунете</a>

Goo - Merry Cistmas day in 2019

(Rickysab, 2020.01.03 03:36)

usabuycialis delivery! Comfort. Joy.
<a href=https://usabuyciali.com>cialis buy usa</a>


See you later in USA
<a href=https://usabuyciali.com>usa cialis</a>

Scarcely stuttered in default a one-liner of a unpractical stuck to my creole

(Nicolasmailt, 2020.01.01 03:56)

Tonight it's it can't become infected with much worse
<a href=https://cialisgetdki.com>cialis get online</a>
Versus no one should ever caress like
I'm two quarters and a determination down
<a href="https://cialisgetdki.com">cialisgetdki</a>
And I don't dearth to draw a blank how your agent sounds
These words are all I take so I list them
I for them upright to get at near
Th‚ dansant, dance
We're falling separately to halftime
Prom, bop
And these are the lives you think the world of to contribute to
Dance, this is the way they'd dear one
If they knew how anxiety loved me

Goo - Merry Cistmas day in 2019

(Johanug, 2019.12.28 06:46)

Generic! Smile more. people
<a href=https://usabuyciali.com>cialis 20mg best price</a>


See you later in USA
<a href=https://usabuyciali.com>Buy cialis</a>

Воронеж дубликат ключа домофона

(DarioDaumb, 2019.12.25 03:46)


<quote>ключи от домофона купить спб</quote>советую тут заказать кЕЙэнэфсиру а механические я делаю в автоматах

Goo - Get health in USA

(GecCox, 2019.12.25 03:13)

Hello. Smile more. people
<a href=usacialisgt.com>cialis soft tablets</a>


See you in New Year 2020
<a href=usacialisgt.com>Cialis miami</a>

Best Christmas Background Photos, Pictures and Images

(Adhedaste, 2019.12.22 11:58)

http://www.allmachinesales.com/author/rab/ http://ownersjetski.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=2358 https://pobestroy.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=1316151 https://batdongsankhanhhoa.net/members/esorp.267/ http://extendedfamilyinternational.org/forum/index.php?action=profile;u=1036407 http://www.awmn.gr/member.php?u=27452 http://forum.pitforge.com/index.php?members/dix.3616/ http://forum.webremeslo.runwww.forum.webremeslo.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=72511 http://community.gaeamobile.com/member.php?491758-knota http://szcq.net.cn/home.php?mod=space&uid=31880 https://community.xim.tech/index.php?action=profile;u=170440 http://forum.aeroninfo.com/forum/index.php?action=profile;u=59281 http://www.pokertips.org/forums/member.php?u=78931 https://sroigeo.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=profile_view&UID=1316165 https://sportlands.ru/forum/member.php?49872-rossy http://bbs.paobiaoqi.com/home.php?mod=space&uid=61941 http://forum.web.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=18347 http://forums.conflictrp.ru/index.php?members/stync.581/ http://www.vipforum.xyz/member.php?action=profile&uid=101734 http://mojeretro.pl/member.php?action=profile&uid=4120 http://forums.conflictrp.ru/index.php?members/stync.581/ http://bbs.0539.biz/home.php?mod=space&uid=409203 http://wh.iyuelao.com/bbs/space-uid-1122948.html https://kafebola.com/member.php?action=profile&uid=10712 http://lzwgm.com/home.php?mod=space&uid=61508
sdfadfhjdsfgnsdfgsdfg4357sdfh
<a href=https://kakeyizade.webs.com/apps/guestbook/>Best Christmas Background Photos, Pictures and Images</a>
<a href=https://winaliteat.webs.com/apps/guestbook/>Best Christmas Background Photos, Pictures and Images</a>
<a href=http://mqddslo6wd.m1.valueserver.jp/wforum/wforum.cgi>Best Christmas Background Photos, Pictures and Images</a>
bbab5d8

canadian pharmacy cheap

(Kennethpleax, 2019.12.21 10:35)

viagra canada <a href=" https://viagrawithoutdoctorspres.com/# ">viagra price</a>

Интернет и IP телефония в Крыму

(minaokarm, 2019.12.19 20:19)

<a href=https://ecrimea.net/voip>Офисные АТС</a> и <a href=https://ecrimea.net/voip>IP телефония</a> в Крыму.
Компания <a href=https://tritel.net.ru>Tritel</a>, участник <a href=https://zcosc.ru>Ассоциации Кабельных Операторов Связи Крыма</a>, предоставляет услуги безлимитного доступа к сети <a href=https://tritel.net.ru/internet>Интернет</a> для жителей Симферополя с возможностью подключения к сети на скорости 100Мбит/с.
<a href=https://tritel.net.ru>Подключить интернет</a> в Симферополе. Бесплатное <a href=https://tritel.net.ru/ktv>кабельное телевидение</a> в Симферополе. услуги <a href=https://tritel.net.ru>безлимитного интернета</a> всего за 360 рублей. У нас Вы можете <a href=https://tritel.net.ru>подключить интернет</a> всего за сутки.
Telco - <a href=https://ecrimea.net/voip>Телефония в Крыму</a>.

Why she had to go I don't recollect she wouldn't say

(Jamesmut, 2019.12.19 07:35)

Yesterday, all my troubles seemed so far away
<a href=https://erectionpillsusa.com>erection plagiarize</a>
Once in a blue moon it looks as though they're here to stoppage
<a href="https://erectionpillsusa.com">vist</a>
Hurriedly, I'm not half the mankind I worn to be

Howdy!

(Ronaldthofs, 2019.12.18 14:29)

What words... super, a magnificent phrase
<a href=http://gomerpedia.org/wiki/File:Wiki_post-op.jpg>webpage 
</a>

пакеты купить москва

(RichardJat, 2019.12.11 15:18)

Наша служба транспортировки была основана с целью, чтоб нашим клиентам было практично. У нас знаменитой корпорации ОАО Ажищенков Ногинск имеется штат рассыльных а также свой автопарк. Наше специализированное предприятие готово совершить доставку товара вам в комфортное время. Для этой цели вам необходимо обязательно сделаете заказ такую услугу. При таких обстоятельствах ваш товар будет доставлен максимально быстро и точно. Можно рассчитывать на отменное качество печати, персональные решения и своевременное сопровождение.
<a href=https://paketos.ru/catalog/meshki-polietilenovye/>мешки с полиэтиленовым вкладышем</a>


Более 8 лет знаменитой международной компании НПК СВЕТЛАН Апатиты приходить на помощь предприятиям в различных отраслях промышленного производства находить совершенные решения для упаковки своих готовой продукции. Мы ценим технологические нововведения, уклон на клиента и желание к неизменному развитию. Огромный набор продукции (пакеты из полипропилена с прямоугольным дном ), могут удовлетворить предпочтения более строгих партнеров. Транспортировка товара исполняется в самый разный район страны.

canadian pharmacy review

(cialis vs viagra dosage comparison, 2019.12.10 09:35)

Hello, good site legal online pharmacy


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32

Következő »